Arbeidsconflicten

• Leidt elk conflict tot een einde van de arbeidsovereenkomst?
• Wat zijn de rechten en plichten hierbij van werkgever en werknemer?
• Wat als werknemer zich ziek meldt bij/na een conflict?
• Wat is de rol van de bedrijfsarts hierbij?
• Zijn er sancties mogelijk op grond van de wet en welke dan?
• Moet er een dossier worden opgebouwd en op welke manier en over welke periode?
• Dient er dan nog een vergoeding betaald te worden?
• Is overplaatsing een mogelijkheid?

Voor al deze vragen bel ons en vraag advies. Een tijdig advies voorkomt later onnodig hoge kosten.

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351