Arbeidsrecht en Ontslag

De ondernemer die personeel in dienst heeft, heeft er elke dag mee te maken: de verhouding werkgever-werknemer. De dagelijkse gang van zaken: huisregels, omgaan met conflicten, arbeidsomstandigheden, de wederzijdse verplichtingen die gelden voor werkgever en werknemer. Maar ook bijzondere situaties, zoals ontslag & reorganisatie, CAO-onderhandelingen.

Bijna alles ligt vast in het arbeidsrecht: Europese regelgeving, nationale wetgeving en CAO’s. Een deel hebt u zelf in de hand: de arbeidsovereenkomst. Toch geldt ook daarvoor: voor zover de wet daar ruimte toe biedt. De wet gaat immers boven iedere individuele afspraak. Toch staat niet alles op papier en is de praktijk soms ander dan het papier.

Arbeidsrecht verdient een speciale aanpak

Al onze ervaring, het voortdurend up-to-date houden van onze wetskennis op het gebied van arbeid en personeel, dat is nog maar het begin. Als geen ander realiseren wij ons dat bij arbeidsrechtelijke kwesties niet alleen zakelijke, maar ook persoonlijke aspecten een rol spelen. Oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Met minder hoeft niemand genoegen te nemen. Onze aanpak: praktisch, efficiënt, invoelend als het kan, duidelijk en rechtlijnig als het moet.

MPC advocatuur adviseert en helpt bij:

  • ontslag en ontbinding arbeidsovereenkomst
  • arbeidsovereenkomsten opstellen
  • reorganisatie en collectief ontslag
  • arbeidsconflicten
  • re-integratie en verzuim
  • CAO-vraagstukken
  • regelingen arbeidsomstandigheden
  • medezeggeschap/OR vragen
  • onderhandelingen met vakbonden
  • flexibilisering van personeel

De perfecte persoon als raadsman voor arbeidsrecht

Gedegen juridische kennis is vanzelfsprekend, praktijkervaring ‘van binnenuit’ gegarandeerd een toegevoegde waarde. Met veel kennis van de betreffende wetten en regels, plus veel begrip voor de emotie die kan meespelen bij het belang van u en uw onderneming. Als fanatieke sporter weten wij dat ook die emotie belangrijk kan zijn om het einddoel te bereiken.

De perfecte persoon dus als raadsman. Zo staat u al bij het eerste telefoontje naar MPC advocatuur met 1-0 voor.

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351