Arbeidsvoorwaarden

• Mogen arbeidsvoorwaarden altijd gewijzigd worden?
• Kunnen arbeidsvoorwaarden überhaupt gewijzigd worden?
• Wat is de rangorde tussen een cao, de wet, een personeels- of arbeidsvoorwaardenreglement en een arbeidscontract?
• Wat gaat voor bij arbeidsvoorwaarden?
• Wat is de rol van de OR of personeelsvertegenwoordiging bij het aanpassen of invoeren van arbeidsvoorwaarden?
• Mag worden afgeweken van de wet?
• Moeten arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden overeengekomen?
• Wat zijn de rechten en plichten bij arbeidsvoorwaarden die niet of onjuist worden nagekomen?
• Mag eenzijdig bijv. een 13e maand worden geschrapt?
• Mogen 10 verplichte vakantiedagen collectief worden vastgesteld?
• Mag aan werknemer een andere werkplek of ander werk worden opgedragen? 

En zo zijn er nog veel meer vragen te stellen over arbeidsvoorwaarden.
Wij kunnen en willen u daarbij graag helpen dus bel gerust!

> Neem direct contact op

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351