Internationaal zaken doen

Doet u soms of regelmatig zaken in het buitenland? Import? Export?

Krijgt u te maken met een buitenlandse schuldenaar die dreigt uw leveranties niet te betalen of omgekeerd een buitenlandse leverancier die weigert te leveren of te laat levert of foute materialen levert?

De juiste keuze bij internationale handel

MPC Advocatuur zorgt er voor dat u de juiste keuzes maakt bij het veiligstellen van uw positie als schuldeiser of schuldenaar, met expertise op het gebied van Europese regelgeving. Bovendien beschikt MPC advocatuur over een netwerk van buitenlandse advocatenkantoren die ter plaatse direct en daadkrachtig kunnen optreden zodat uw schade wordt teniet gedaan of beperkt.

Krijgt u te maken met buitenlandse contractpartijen die met u een contract willen afsluiten of u wilt zelf met een buitenlandse partij een contract afsluiten. Dat kan een inkoop- of verkoopcontract zijn, een leverantiecontract, een franchisecontract, een overnamecontract, algemene voorwaarden?

Uw contract goed vastgelegd in het Nederlands, Engels, Spaans en of Duits

MPC Advocatuur zorgt ervoor dat voor u een contract wordt opgesteld die uw afspraken goed en juist vastlegt, uw aansprakelijkheid beperkt en/of uitsluit en uw rechten waarborgt op het moment dat de andere contractspartij haar afspraken niet nakomt.

MPC advocatuur communiceert zowel mondelijk als schriftelijk in het Nederland, Engels, Duits en Spaans en kan samen met u of namens u de onderhandelingen voeren. Of het nu gaat over contracten of samenwerking of overname.

 

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351