Re-integratie en verzuim

Wat zijn de rechten en plichten bij ziekte en bij re-integratie? Mag werknemer weigeren andere passende arbeid te verrichten? Als  werkgever of werknemer het niet eens is met oordeel bedrijfsarts wat dan te doen?

• Zijn er sanctiemogelijkheden als werknemer zich niet houdt aan zijn reintegratieverplichtingen? Loonopschorten of loonstop?

• Welke schriftelijke stukken zijn nodig ten behoeve van het reintegratiedossier? Kan het UWV een loonsanctie opleggen als het reintegratiedossier onvoldoende is?

• Kan de Arbodienst aansprakelijk gesteld worden zij hun verplichtingen op grond van het contract wat tussen werkgever en de Arbodienst is gesloten, niet nakomen en dit tot schade leidt bij werkgever (bijv. langer loondoorbetaling).

• Is mediation verplicht?
• Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict en wanneer is er sprake van ziekte?
• Wat is de rol van de bedrijfsarts en het UWV, de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige?
• Kan een werknemer na 2 jaar ziekte worden ontslagen en hoe zit het dan met de transitievergoeding?

Kortom, op dit terrein kunnen veel vragen gesteld worden! Daarbij zijn de juiste antwoorden van belang ter voorkoming van oplopende kosten en mogelijk een arbeidsconflict.

Bel ons daarom tijdig!

> Neem direct contact op

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351