Reorganisatie

Als werkgever zit u voor de lastige keuze om uw interne organisatie te reorganiseren of u moet inkrimpen? Bedrijfslocaties samenvoegen of sluiten of verplaatsen?

Het antwoord op deze vragen betekent reorganisatie van uw werknemers.

• Met welke rechten en plichten moet er rekening worden gehouden?
• Moet er een advies aan de OR worden gevraagd?
• Leidt dit tot een UWV procedure en op welke wijze kan en moet er afgespiegeld worden?
• Is er een andere route mogelijk via de kantonrechter of vaststellingsovereenkomst?
• Wat is het tijdscenario en met welke kosten moet er rekening worden gehouden?
• Transitievergoeding?
• Outplacement?
• Extra reis/verhuiskosten?
• Mag er in een dergelijke fase flex-krachten worden ingehuurd via het uitzendbureau?
• Payrolling? 
• Kunnen er nieuwe contracten worden aangeboden of bestaande contracten worden aangepast?
• Leidt verval functie altijd tot ontslag?
• Is er een verplichting tot herplaatsing?
• Moet iedere werknemer op een nieuwe functie solliciteren? Wie gaat dan voor?

Geldt de Wet Collectief Ontslag? Overleg nodig met de vakbonden? Hoe en wanneer een Sociaal Plan opstellen?
 
Dit soort processen vraagt om een tijdig en gedegen advies! En om procesbegeleiding. Aarzel niet maar vraag ons om advies en begeleiding.  

Wij zijn specialist en hebben meer dan ruime ervaring zowel juridisch als bedrijfsmatig in dit soort processen.

> Neem direct contact op

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351