Vennootschapsrecht

Ondernemers hebben - in welke vorm dan ook - te maken met de onderdelen ondernemingsrecht of specifieker: vennootschapsrecht.
Hun relaties en klanten dus ook.

Met raad en daad...

MPC advocatuur staat bedrijven en zelfstandigen bij met raad en daad.

Alle juridische aspecten die bij ondernemen en zakendoen komen kijken, kunnen op niet-juristen overkomen als een onneembare vesting, een veld vol valkuilen, hindernissen en risico’s. Echt niet nodig.

Rechtsverhoudingen tussen vennoten onderling, ondernemers en derden, bijzondere situaties als fusie of overname, maar ook - net zo belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan - de dagelijkse gang van zaken intern: personeel aannemen, iemand ontslaan, arbeidsomstandigheden. 

Onderwerpen vennootschapsrecht:

▪ fusie
▪ overname
▪ splitsing
▪ herstructurering
▪ reorganisatie
▪ contracten
▪ algemene voorwaarden
▪ aandeelhoudersovereenkomsten
▪ rechtsvorm kiezen
▪ concurrentie
▪ mededingingskwesties
▪ joint ventures
▪ en andere samenwerkingsverbanden.

 

Onze specialismen zijn

Waarmee kunnen we u helpen?
Mail, bel of whatsapp ons

 050 2111872 

 0623434351