{rs_bericht.titel}
maandag 17 september 2018

Artikel in Visie Magazine

Een echte, duurzame vertrouwensrelatie kan niet zonder het persoonlijk contact.
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans

Er is een nieuw wetsvoorstelwet Arbeidsmarkt in balans, dat vanaf 9 april jl. in....
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Ontslag op staande voet

Voor een terecht gegeven ontslag op staande voet gelden zware eisen gesteld voor de werkgever.
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Wijzigingen die per 1 juli 2018 van kracht zijn

Met ingang van 1 juli 2018 wordt het wettelijk minimumloon van werknemer van 22jaar of...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Wet DBA en de laatste stand

Minister Koolmees heeft in zijn routekaart Vervanging DBA, kenbaar gemaakt dat de inwerkingtreding van...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Beschikbare arbeidstijd

Eerder is door het Europees Hof en Justitie een aantal uitspraken bevestigd dat de verplichte aanwezigheid van...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Billijke vergoeding

{rs_bericht.titel}
donderdag 13 september 2018

Arbeidsomstandighedenwet

12

Deel deze pagina