{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Enkele belangrijke fiscale wijzigingen in 2019

Vennootschapsbeslasting Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf ...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Arbo

In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe arbowet zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd. Is er sprake van een bedrijfsongeval?
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Verandering van het pensioenstelsel

Zoals bekend is het pensioenakkoord met vakbonden en werkgevers mislukt. Door het uitblijven van het pensioenakkoord komt er voorlopig ook geen regeling voor ZZP-ers om ....
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

AOW-leeftijd

De aow-leeftijd gaat per 1 januari 2019 naar 66 jaar en 4 maanden. De aow-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan ...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Gezinnen, arbeid en zorg

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg: 1. Pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof dat voor beide ouders geldt,
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Buitenlandse werknemers en Brexit

Uiterlijk 30 juni 2020 wordt de herziene detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigd begrip van loon bevat.
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Over- en/of meerwerk uitbetalen bij minimumloon

Een tijd voor tijdregeling voor overwerk of meerwerk mag vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar als daarover ...
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Verhoging wettelijk minimumjeugdloon

In 2017 is besloten tot een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon. Per 1 juli 2017 krijgen werknemers ....
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Schijnzelfstandigheid, ZZP-ers en de wet DBA

Nog immer wil het Kabinet het ZZP-schap beter regelen. De status voor de vervanging van de Wet DBA is....
Lees verder
{rs_bericht.titel}
maandag 24 december 2018

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Nadat op 1 juli 2015 het Kabinet in al haar wijsheid de nieuwe wetgeving heeft ingevoerd in het kader.....
Lees verder

Deel deze pagina