Enkele belangrijke fiscale wijzigingen in 2019

Enkele belangrijke fiscale wijzigingen in 2019
maandag 24 december 2018 -

Vennootschapsbeslasting Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf ...

Vennootschapsbeslasting

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf, voor het deel van de winst tot en met €.200.000,--, verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf, voor het deel van de winst boven €.200.000,--, blijft 25% in 2019.

Verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit raakt bijvoorbeeld voedings- en geneesmiddelen en een aantal arbeidsintensieve diensten.

Vrijwilligersregeling

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de maxima van de vrijwilligersregeling verhoogd. Vrijwilligers kunnen op dit moment een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal €.150,-- per maand en €.1.500,-- per kalenderjaar. Deze bedragen worden verhoogd naar €.170,-- respectievelijk €.1.700,--. De door de Belastingdienst gehanteerde uurvergoeding van maximaal €.4,50, om te beoordelen of er sprake is van vrijwilligerswerk, wordt verhoogd naar €.5,--

Pensioenopbouw voor zelfstandige beroepsbeoefenaar

Per 2019 mag een zelfstandige beroepsbeoefenaar die verplicht deelneemt aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds ook fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen over de periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling die overeenkomt met de wettelijke periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwelijke werknemers.

Loonbelasting

Het Kabinet verlaagt de loonbelasting maar verhoogt daarentegen weer de heffingskortingen. De belastingschijf waarin de meeste mensen belasting betalen, daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%.

Tweeschijvenstelsel

Het tweeschijvenstelsel wordt ingevoerd. De belastingtarieven van de tweede en derde schijf worden samengevoegd en stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). In 2021 komt het gezamenlijk basistarief uit op 37,05%. Dat is bijna 4% lager dan nu. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5%, bijna 2,5% lager dan nu.

Afschaffing van de dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting is, wellicht u ook ekend, van de baan.

(elektrische)fiets

Een andere aardige fiscale maatregel is het plan de elektrische fiets van de zaak eenvoudiger mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2020 kan worden volstaan om 7% van de nieuwwaarde van de (elektrische)fiets bij het inkomen op te tellen. Net als bij de auto van de zaak betaalt u dan vervolgens belasting over de bijtelling.

Elektrische auto’s

Voor elektrische auto's die duurder zijn dan €.50.000,--, gaat een gedeeltelijke bijtelling gelden van 22%. Net als bij “gewone” auto's. Electrische auto’s onder die catalogusprijs, houden nog de lage bijtelling van 4% maar over het eventueel meerbedrag moet vanaf 1 januari 2019 22% worden bijgeteld. Vanaf 2021 vervalt al het fiscaal voordeel en moet ook voor elektrische auto's over de gehele cataloguswaarde 22% worden bijgeteld.

Om in de termen van de Belastingdienst te spreken ”leuker kan ik het voor u niet maken, maar wel makkelijker”.
< Terug naar het overzicht

Deel deze pagina