Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans
donderdag 13 september 2018 -

Er is een nieuw wetsvoorstelwet Arbeidsmarkt in balans, dat vanaf 9 april jl. in....

Er is een nieuw wetsvoorstelwet Arbeidsmarkt in balans, dat vanaf 9 april jl. in een soort internetconsultatie gegaan. Dit wetsvoorstel bevat het volgende:

  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de proeftijd,


  • Ontslag is ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenoemde cumulatie Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. Daarbij kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen wanneer de cumulatiegrond wordt gebruikt voor het ontslag. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij een lang dienstverband.


  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als zij het bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in een aanvullende regeling.
  • De proeftijd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar vijf maanden.


  • De opeenvolging van tijdelijke contracten, de zogenoemde ketenregeling, wordt Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaren aan te gaan. Bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt dit verruimd na drie jaar. Voor de maatregel die ziet op de ketenregeling is geen overgangsrecht voorzien. Dat betekent dat die maatregelen bij inwerkingtreding onmiddellijk van kracht zijn. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen de keten van tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van terugkerend tijdelijk werk wat maximaal negen maanden per jaar gedaan kan worden. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte. Werknemers die op payroll basis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever, met uitzondering voor pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

  • En er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan per cao verkort worden tot één dag.

  • De premie ww voor de werkgever wordt voordeliger als zij een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijke overeenkomst. Nu is de hoogte van WW afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief De beoogde datum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.
< Terug naar het overzicht

Deel deze pagina